Om att träna med smärta
Det spelar egentligen ingen roll hur vältränad du är utan det finns alltid en risk för att kroppen ska bli skadad på något sätt. Ibland kan det handla om att man inte har värmt upp sig och kroppen ordentligt medan det vid andra tillfällen kan handla om att stiga fel eller genom att lyfta något…

© 2021 UltraRunner